Eestis on enda tervist halvaks hindavate täiskasvanute osakaal 12,1%, kui OECD riikides on see keskmiselt 7,9%, eakate puhul on see erinevus veelgi suurem. Tervisekassa tervishoiuteenuste eelarve on 1,8 miljardit eurot, millest pea 1 miljardit eurot kulub eriarstiabi tervishoiuteenustele. Seejuures investeerib Tervisekassa iga aasta kümneid miljoneid eurosid uute teenuste kättesaadavaks tegemisse, kuid Tervisekassa prognoositav puudujääk 2025. aastaks on 150-200 miljonit eurot. Seetõttu on äärmiselt oluline tegeleda sisemeditsiini teenuste arendamisega, mis ühelt poolt tegeleb nii inimeste kogemuse ja tervena elatud eluaastate suurendamisega kui teiselt poolt ressursikasutuse optimeerimisega. Selleks on Sinu kasutada tööriistadena nii uute teenuste kättesaadavaks tegemine, raviteekondade ja teenusmudelite kokku leppimine, uute lähenemiste piloteerimine, kvaliteedi mõõtmine kui uutmoodi rahastamismeetodid.

Eestis on enda tervist halvaks hindavate täiskasvanute osakaal 12,1%, kui OECD riikides on see keskmiselt 7,9%, eakate puhul on see erinevus veelgi suurem. Tervisekassa tervishoiuteenuste eelarve on 1,8 miljardit eurot, millest pea 1 miljardit eurot kulub eriarstiabi tervishoiuteenustele. Seejuures investeerib Tervisekassa iga aasta kümneid miljoneid eurosid uute teenuste kättesaadavaks tegemisse, kuid Tervisekassa prognoositav puudujääk 2025. aastaks on 150-200 miljonit eurot. Seetõttu on äärmiselt oluline tegeleda sisemeditsiini teenuste arendamisega, mis ühelt poolt tegeleb nii inimeste kogemuse ja tervena elatud eluaastate suurendamisega kui teiselt poolt ressursikasutuse optimeerimisega. Selleks on Sinu kasutada tööriistadena nii uute teenuste kättesaadavaks tegemine, raviteekondade ja teenusmudelite kokku leppimine, uute lähenemiste piloteerimine, kvaliteedi mõõtmine kui uutmoodi rahastamismeetodid. 

KANDIDEERI KOHE!

Sisehaiguste teenus kuulub raviteenuste portfelli ja osakonda, kus töötavad oma valdkonna spetsialistid. Osakond on küll suur, aga me oleme ühtehoidev ja üksteist toetav tiim, keda ühendab soov panustada paremasse tervishoidu, tervemasse tulevikku ning kättesaadavasse meditsiinilisse abisse.

Sisehaiguste teenus kuulub raviteenuste portfelli ja osakonda, kus töötavad oma valdkonna spetsialistid. Osakond on küll suur, aga me oleme ühtehoidev ja üksteist toetav tiim, keda ühendab soov panustada paremasse tervishoidu, tervemasse tulevikku ning kättesaadavasse meditsiinilisse abisse.

Elisabeth Kelner
RAVITEENUSTE OSAKOND, PEASPETSIALIST

1,5 aastat Tervisekassas on näidanud, et siin ei hakka kunagi igav! Igapäev ootavad ees uued ja põnevad väljakutsed, mis panevad Sind heas mõttes proovile. Meie töö nõuab küllaltki palju loomingulisust, et välja töötada just praegusel hetkel kõige paremad lahendused, kuid samas ei tohi unustada tõenduspõhise tervishoiu printsiipe, inimkesksust ning kuluefektiivsust. Väga paljuski tuleb teha koostööd nii maja sees kui ka mitmete majaväliste partnerite ja teenuseosutajatega, et leida kõiki osapooli rahuldavad lahendused. Lisaks põnevale tööle tuleb Tervisekassaga kaasa üliäge meeskond, kellega koos maailma vallutada (ka spordiväljakul), kellega leida parimaid lahendusi tervishoiu parendamiseks ning kes on alati Su selja taga, kui Sa neid vajad.Sisehaiguste tiimis väärtustamehead meeskonnatööd, omavahelist sõbralikku ja avatut kommunikatsiooni, tiimiliikmete kaasamist ning tähtaegadest kinnipidamist. Ma ootan Sind tiimiga liituma, kui Sind huvitab sisehaigustega seotud tervishoiuteenuste arendamine ja teenusetuumiku vedamine, Sind iseloomustab kohusetundlikkus ning uued väljakutsed ei hirmuta Sind..

Aivar Koppas
RAVITEENUSTE OSAKOND, TEENUSEJUHT

Eesti tublid õed on saamas üheks päästerõngaks Eesti tervishoiusüsteemis. Varasemalt on seatud kahtluse alla õdede võime iseseisvalt teha otsuseid patsiendi raviteekonnal ja olla kaasarääkija multidistsiplinaarsetes meeskondades. Praeguseks oleme jõudnud sinna, et kiirabis sõidavad ka ainult õdedest koosnevad õendusbrigaadid, osutatakse koduõendusteenust ning pole harvad olukorrad, kus perearstikeskuses patsient arstini ei jõuagi, sest pereõde on lahendanud haigusjuhu. Sisehaiguste meeskonnalt ootan avatust kaasa mõtlema õenduse tulevikusuundadest ja õe rollist raviteekondadel. Innovatsioon on see, millega Tervisekassas hakkad igapäevaselt kokku puutuma sõna otseses mõttes. Me saame aluseks võtta praegu toimiva tervishoiusüsteemi, millest saab kätte õpikohad ja stardiplatvormi Sinu igaks järgmiseks tööpäevaks. Peale järjekordset tööpäeva lõppu arvutit sulgedes on Sinu töö tulemusena jälle tükike tervishoiusüsteemi igaveseks muudetud.

Kristin Kuusk
ARENDUSOSAKOND, INNOVATSIOONI-SPETSIALIST

Mind sütitab tervishoius millegi uue loomine, kuna ainult nii on võimalik tulevikus tagada jätkusuutlikult inimestele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus. Keeruliste ja mitmekülgsete probleemide lahendamine saab toimuda ainult koostöös meeskonnaga, et tagada sihtrühmale oluline ja tõenduspõhine lähenemine. Tegu on väljakutsuva ja vastutusrikka tööga, aga enda kogemusest Tervisekassas saan öelda, et Tervisekassa meeskonna näol on tegu väga tugeva tagalaga, kellega koos julgelt uuele vastu minna. Kui sa oled inimene, kes näeb probleemides võimalusi ja ei karda neid võimalusi harutada, siis see on Sinu jaoks õige koht ja kutsun Sind koos minuga tervishoiu tulevikku looma!

TANEL KAJU
RAVITEENUSTE OSAKOND, TEENUSEJUHT

Üks, mida ma kaheksa aasta jooksul Tervisekassas ei ole läbi teinud, on eksistentsiaalne kriis: kes ma olen ja miks ma olen? Seda ka vaid enda rollis lihtsa numbrite inimesena. Solidaarne tervishoiusüsteem ei toimi iseenesestmõistetavalt ning muutuv maailm seab sellele pidevalt uusi ootuseid ja takistusi, mille ületamisel vajab ta põhjalike teadmiste ja suure südamega spetsialistide tuge. Loodan, et uuel kolleegil on tööks võtta võimas zoom-objektiiv, et ta suudaks kerge vaevaga hoomata nii kogu seda hiiglaslikku süsteemi tervikuna kui ka mõista iga individuaalse tervishoiutöötaja ja patsiendi vajadusi, et keegi ei tunneks end süsteemi poolt kõrvalejäetuna. Olen kindel, et organisatsioonina suudame Sulle pakkuda töökeskkonda, kus Sinagi saad särada iseendana ja tunda, et panustad millessegi väga olulisse.

ELISABETH KELNER

RAVITEENUSTE OSAKOND | peaspetsialist
1,5 aastat Tervisekassas on näidanud, et siin ei hakka kunagi igav! Igapäev ootavad ees uued ja põnevad väljakutsed, mis panevad Sind heas mõttes proovile. Meie töö nõuab küllaltki palju loomingulisust, et välja töötada just praegusel hetkel kõige paremad lahendused, kuid samas ei tohi unustada tõenduspõhise tervishoiu printsiipe, inimkesksust ning kuluefektiivsust. Väga paljuski tuleb teha koostööd nii maja sees kui ka mitmete majaväliste partnerite ja teenuseosutajatega, et leida kõiki osapooli rahuldavad lahendused. Lisaks põnevale tööle tuleb Tervisekassaga kaasa üliäge meeskond, kellega koos maailma vallutada (ka spordiväljakul), kellega leida parimaid lahendusi tervishoiu parendamiseks ning kes on alati Su selja taga, kui Sa neid vajad.
Sisehaiguste tiimis väärtustame head meeskonnatööd, omavahelist sõbralikku ja avatut kommunikatsiooni, tiimiliikmete kaasamist ning tähtaegadest kinnipidamist. Ma ootan Sind tiimiga liituma, kui Sind huvitab sisehaigustega seotud tervishoiuteenuste arendamine ja teenusetuumiku vedamine, Sind iseloomustab kohusetundlikkus ning uued väljakutsed ei hirmuta Sind.
 

AIVAR KOPPAS

RAVITEENUSTE OSAKOND | TEENUSEJUHT
Eesti tublid õed on saamas üheks päästerõngaks Eesti tervishoiusüsteemis. Varasemalt on seatud kahtluse alla õdede võime iseseisvalt teha otsuseid patsiendi raviteekonnal ja olla kaasarääkija multidistsiplinaarsetes meeskondades. Praeguseks oleme jõudnud sinna, et kiirabis sõidavad ka ainult õdedest koosnevad õendusbrigaadid, osutatakse koduõendusteenust ning pole harvad olukorrad, kus perearstikeskuses patsient arstini ei jõuagi, sest pereõde on lahendanud haigusjuhu. Sisehaiguste meeskonnalt ootan avatust kaasa mõtlema õenduse tulevikusuundadest ja õe rollist raviteekondadel. Innovatsioon on see, millega Tervisekassas hakkad igapäevaselt kokku puutuma sõna otseses mõttes. Me saame aluseks võtta praegu toimiva tervishoiusüsteemi, millest saab kätte õpikohad ja stardiplatvormi Sinu igaks järgmiseks tööpäevaks. Peale järjekordset tööpäeva lõppu arvutit sulgedes on Sinu töö tulemusena jälle tükike tervishoiusüsteemi igaveseks muudetud.

TANEL KAJU

RAVITEENUSTE OSAKOND | teenusejuht
Üks, mida ma kaheksa aasta jooksul Tervisekassas ei ole läbi teinud, on eksistentsiaalne kriis: kes ma olen ja miks ma olen? Seda ka vaid enda rollis lihtsa numbrite inimesena. Solidaarne tervishoiusüsteem ei toimi iseenesestmõistetavalt ning muutuv maailm seab sellele pidevalt uusi ootuseid ja takistusi, mille ületamisel vajab ta põhjalike teadmiste ja suure südamega spetsialistide tuge. Loodan, et uuel kolleegil on tööks võtta võimas zoom-objektiiv, et ta suudaks kerge vaevaga hoomata nii kogu seda hiiglaslikku süsteemi tervikuna kui ka mõista iga individuaalse tervishoiutöötaja ja patsiendi vajadusi, et keegi ei tunneks end süsteemi poolt kõrvalejäetuna. Olen kindel, et organisatsioonina suudame Sulle pakkuda töökeskkonda, kus Sinagi saad särada iseendana ja tunda, et panustad millessegi väga olulisse. 

KRISTIN KUUSK

ARENDUSOSAKOND | INNOVATSIOONISPETSIALIST
Mind sütitab tervishoius millegi uue loomine, kuna ainult nii on võimalik tulevikus tagada jätkusuutlikult inimestele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus. Keeruliste ja mitmekülgsete probleemide lahendamine saab toimuda ainult koostöös meeskonnaga, et tagada sihtrühmale oluline ja tõenduspõhine lähenemine. Tegu on väljakutsuva ja vastutusrikka tööga, aga enda kogemusest Tervisekassas saan öelda, et Tervisekassa meeskonna näol on tegu väga tugeva tagalaga, kellega koos julgelt uuele vastu minna. Kui sa oled inimene, kes näeb probleemides võimalusi ja ei karda neid võimalusi harutada, siis see on Sinu jaoks õige koht ja kutsun Sind koos minuga tervishoiu tulevikku looma!

Sisehaiguste teenusest

 

Sisehaiguste teenuse eesmärk on arendada sisemeditsiini tervishoiuteenuseid (sh näiteks onkoloogia valdkonda, koduhaigla teenused), muuta need kättesaadavaks kõikidele patsientidele, olenemata tema majanduslikust staatusest või geograafilisest asukohast, seeläbi parendades Eesti inimeste tervist ning panustades pikemasse eluikka.
Eesmärgini jõudmiseks pannakse esmalt koos tuumikuliikmete ning partneritega tervishoiuteenuse visioon ning strateegia. Visiooni elluviimiseks on Tervisekassas kasutusel mitmeid tööriistu – raviteekondade ja teenusmudelite kokku leppimine, uute lähenemiste piloteerimine mõju teada saamiseks, kvaliteedi mõõtmine kui ka uutmoodi rahastamismeetodite kasutamine. Selles kõiges ei ole Sa üksi ja abiks on sisehaiguste tiimiliikmed kui ka teised tugiteenused.

Sisehaiguste teenusest Tervisekassas

Sisehaiguste teenuse eesmärk on arendada sisemeditsiini tervishoiuteenuseid (sh näiteks onkoloogia valdkonda, koduhaigla teenused), muuta need kättesaadavaks kõikidele patsientidele, olenemata tema majanduslikust staatusest või geograafilisest asukohast, seeläbi parendades Eesti inimeste tervist ning panustades pikemasse eluikka.
Eesmärgini jõudmiseks pannakse esmalt koos tuumikuliikmete ning partneritega tervishoiuteenuse visioon ning strateegia. Visiooni elluviimiseks on Tervisekassas kasutusel mitmeid tööriistu – raviteekondade ja teenusmudelite kokku leppimine, uute lähenemiste piloteerimine mõju teada saamiseks, kvaliteedi mõõtmine kui ka uutmoodi rahastamismeetodite kasutamine. Selles kõiges ei ole Sa üksi ja abiks on sisehaiguste tiimiliikmed kui ka teised tugiteenused.

Meie ootused Sinule

Ootame meiega liituma sisehaiguste entusiasti,
  • kui Sul on kõrgharidus meditsiini- või terviseteaduste valdkonnas või oled viimase kursuse tudeng;
  • kui Sul on soovi ja motivatsiooni juhtida sisehaiguste valdkonda koostöös teenusetuumiku ja partneritega;
  • julged küsida ja oled orienteeritud lahendustele, et leida vastused küsimusele “Kuidas saab?”;
  • vastutad oma töö eesmärkide täitmise eest ning nende elluviimise eest;
  • kui Sind ei hirmuta avaliku sektori väljakutsed, näiteks meediapäringud ja teised jooksvad ülesanded, mis nõuavad kiiret reageerimist ja ümberlülitumist.
Esimesel poolaastal Sa:
  • lood aluse visiooniks koduhaigla teenusele Eestis ning oled oma idee projektijuht algusest lõpuni;
  • koos Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja vähikeskustega paned kokku plaani, milliseid tegevusi Tervisekassa võiks onkoloogia valdkonnas hakata ellu viima;
  • oskad ja soovid sisuliselt kaasa mõelda järgnevates suure pildi teemades: palliatiivravi ja geriaatria, iseseisvad tervishoiuspetsialistid Eestis;
  • koged Tervisekassa startupilikku, agiilset organisatsioonikultuuri ning kasvad kokku sisehaiguste valdkonna tuumikuga.

Tutvu koduhaigla 2022. a raportiga siin.

Sinu igapäevatöö
Tervisekassas

Leppisid täna kolleegidega kokku, et teete täna kontorikolmapäeva, seega oled enda sammud seadnud kontori poole. Päeva esimesse poolde on broneeritud kaks Teams’i kohtumist Sotsiaalministeeriumi projektijuhiga ning teine kohtumine juba palliatiivse ravi juhtrühmaga. Mõlemalt kohtumiselt võtad kaasa mõned tegevused, mis vajavad Sinu ja teenusetuumiku sisendit. Töösse süüvinult on märkamatult kell juba 12 saanud ning olete kolleegidega lõunaks kalendrisse aja broneerinud, et koos kontori kõrvale kohvikusse lõunatama minna. Päeva teise poole oled planeerinud aja mõttetööks, kuna homme on tervisehoiuteenuste loetelu (TTL) komisjonile memo ja materjalide esitamise tähtaeg. Uurid erinevaid teadusartikleid, koostad mõju ravikindlustuse eelarvele, kui avastad, et uue teenuse hinnas on üks komponent puudu. Suhtled hinnakujunduse teenusejuhiga, teete kiire Teams’i kõne, kus leiate murele kiire lahenduse. Teed viimased muudatused memos ning paned selle TTL menetluse osateenusejuhi poole teele. Peagi avastad, et peadki juba Tervisekassa jooksutundi lippama, et koos kolleegidega treenerite käe all treenida. Viskad veel pilgu homsele kalendrile, vastad viimastele sõnumitele ning seadki sammud jooksutundi.

Meie ootused Sinule

Ootame meiega liituma sisehaiguste entusiasti,

 • kui Sul on kõrgharidus meditsiini- või terviseteaduste valdkonnas või oled viimase kursuse tudeng;
 • kui Sul on soovi ja motivatsiooni juhtida sisehaiguste valdkonda koostöös teenusetuumiku ja partneritega;
 • julged küsida ja oled orienteeritud lahendustele, et leida vastused küsimusele “Kuidas saab?”;
 • vastutad oma töö eesmärkide täitmise eest ning nende elluviimise eest;
 • kui Sind ei hirmuta avaliku sektori väljakutsed, näiteks meediapäringud ja teised jooksvad ülesanded, mis nõuavad kiiret reageerimist ja ümberlülitumist.

Esimesel poolaastal Sa:

 • lood aluse visiooniks koduhaigla teenusele Eestis ning oled oma idee projektijuht algusest lõpuni; 
 • koos Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja vähikeskustega paned kokku plaani, milliseid tegevusi Tervisekassa võiks onkoloogia valdkonnas hakata ellu viima;
 • oskad ja soovid sisuliselt kaasa mõelda järgnevates suure pildi teemades: palliatiivravi ja geriaatria, iseseisvad tervishoiuspetsialistid Eestis; 
 • koged Tervisekassa startupilikku, agiilset organisatsioonikultuuri ning kasvad kokku sisehaiguste valdkonna tuumikuga. 

Tutvu koduhaigla 2022. a raportiga siin.

Sinu igapäevatöö Tervisekassas

Leppisid täna kolleegidega kokku, et teete täna kontorikolmapäeva, seega oled enda sammud seadnud kontori poole. Päeva esimesse poolde on broneeritud kaks Teams’i kohtumist Sotsiaalministeeriumi projektijuhiga ning teine kohtumine juba palliatiivse ravi juhtrühmaga. Mõlemalt kohtumiselt võtad kaasa mõned tegevused, mis vajavad Sinu ja teenusetuumiku sisendit. Töösse süüvinult on märkamatult kell juba 12 saanud ning olete kolleegidega lõunaks kalendrisse aja broneerinud, et koos kontori kõrvale kohvikusse lõunatama minna. Päeva teise poole oled planeerinud aja mõttetööks, kuna homme on tervisehoiuteenuste loetelu (TTL) komisjonile memo ja materjalide esitamise tähtaeg. Uurid erinevaid teadusartikleid, koostad mõju ravikindlustuse eelarvele, kui avastad, et uue teenuse hinnas on üks komponent puudu. Suhtled hinnakujunduse teenusejuhiga, teete kiire Teams’i kõne, kus leiate murele kiire lahenduse. Teed viimased muudatused memos ning paned selle TTL menetluse osateenusejuhi poole teele. Peagi avastad, et peadki juba Tervisekassa jooksutundi lippama, et koos kolleegidega treenerite käe all treenida. Viskad veel pilgu homsele kalendrile, vastad viimastele sõnumitele ning seadki sammud jooksutundi.

Meiega liitudes ootab Sind…

… kiirelt arenev ja ambitsioonikas organisatsioon, vabadusest ja vastutusest kantud kultuur ning paindlik motivatsioonipakett. Meie visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab. Meie meeskonnas ootavad Sind oma ala asjatundjad, kes on valmis koos Sinuga Eesti tervishoidu paremaks muutma. Sind ootab ees töö toetavas organisatsioonis, oleme avatud ja hoolime üksteisest ja väärtustame, et meie inimestel oleks aega nii töö kui eraelu oluliste hetkede jaoks. Pakume koha- ja ajapaindlikke töötamise viise, 35 päevast põhipuhkust ja nagu Sinagi, väärtustame sportlikke eluviise ja head huumorit. Toetame Sinu arengut läbi erinevate arendustegevuste, jagame teadmisi ja tunnustame.

KANDIDEERI SIIT!

Meiega liitudes ootab Sind…

… kiirelt arenev ja ambitsioonikas organisatsioon, vabadusest ja vastutusest kantud kultuur ning paindlik motivatsioonipakett. Meie visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab. Meie meeskonnas ootavad Sind oma ala asjatundjad, kes on valmis koos Sinuga Eesti tervishoidu paremaks muutma. Sind ootab ees töö toetavas organisatsioonis, oleme avatud ja hoolime üksteisest ja väärtustame, et meie inimestel oleks aega nii töö kui eraelu oluliste hetkede jaoks. Pakume koha- ja ajapaindlikke töötamise viise, 35 päevast põhipuhkust ja nagu Sinagi, väärtustame sportlikke eluviise ja head huumorit. Toetame Sinu arengut läbi erinevate arendustegevuste, jagame teadmisi ja tunnustame.

KANDIDEERI SIIT!

KONTAKT

Sinu küsimustele vastab meelsasti meie värbaja Helen Mikkov, helen.mikkov@tervisekassa.ee.

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 1. maiks, kuid kandideeri juba täna, sest soovime meie uue kolleegiga tutvuda nii pea kui võimalik.

KONTAKT

Sinu küsimustele vastab meelsasti meie värbaja Helen Mikkov, helen.mikkov@tervisekassa.ee.

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 1. maiks, kuid kandideeri juba täna, sest soovime meie uue kolleegiga tutvuda nii pea kui võimalik.

Lastekodu 48
Tallinn, 10113

tervisekassa.ee
karjaar.tervisekassa.ee

helen.mikkov@tervisekassa.ee
+372 5353 7063