Sinu töö tagab, et kõigil eestlastel, olenemata rahakoti suurusest, oleksid kättesaadavad kaasaegsed ja tõenduspõhised ravivõimalused. Nii panustad tervena elatud eluaastate ja turvatunde kasvu.


Tervisekassa tervishoiuteenuste eelarve on 1,8 miljardit eurot, iga aasta investeerib Tervisekassa kümneid miljoneid eurosid uute teenuste kättesaadavaks tegemisse. Samas on Tervisekassa prognoositav puudujääk 2025. aastal 150-200 miljonit eurot ning kasvab sealt edasi tempos 50-60 miljonit aastas. Seega on tulevikus veelgi olulisem veenduda, et kõik teenused, mida Tervisekassa rahastab, toovad tõendatult tervisekasu ja nendega seotud kulu on tervisekasu arvestades optimaalne.  

Tervishoiuteenuste loetelu menetluse osateenusjuhi töö tagab, et kõigil eestlastel, olenemata rahakoti suurusest, oleksid kättesaadavad kaasaegsed ja tõenduspõhised ravivõimalused. Nii panustad tervena elatud eluaastate ja turvatunde kasvu.

Tervisekassa tervishoiuteenuste eelarve on 1,8 miljardit eurot, iga aasta investeerib Tervisekassa kümneid miljoneid eurosid uute teenuste kättesaadavaks tegemisse. Samas on Tervisekassa prognoositav puudujääk 2025. aastal 150-200 miljonit eurot ning kasvab sealt edasi tempos 50-60 miljonit aastas. Seega on tulevikus veelgi olulisem veenduda, et kõik teenused, mida Tervisekassa rahastab, toovad tõendatult tervisekasu ja nendega seotud kulu on tervisekasu arvestades optimaalne.

KANDIDEERI!

Tervishoiuteenuste loetelu menetluse tiim on väike töökas meeskond, kes on loomas veelgi paremat koostöötamise rütmi ja ootame Sind, kui soovid selles arengus meiega kaasa lüüa. 

TIINA SATS
OSAKONNAJUHT

12 aastat tagasi alustasin Tervisekassas tervishoiu spetsialistina ja võin öelda, et ma pole kordagi kogenud üksluiset või igavat päeva. Eesti inimeste tervist ja kogemust suurendavate teenuste ja raviteekondade välja töötamine, nende läbi arutamine erinevate tervisesüsteemi osapoolte ja kolleegidega paneb igat päeva ootama ja põnevusega endalt küsima „huvitav, milline lahendus seekord kõige õigem on“. Minu jaoks on oluline, et meie meeskonna liikmed on julge pealehakkamisega ja lahendustele orienteeritud, kuid seejuures ei jäta märkamata erinevaid riske. Oluline on mõista majaväliste ja -siseste partnerite kaasamise vajalikkust, ilma selleta ei saa tulemus kunagi nii hea kui see võiks olla. Kandideeri meile, kui Sa jagad meie väärtusi ja soovid töötada inimestega, kellel on suur tahe Eesti tervisesüsteemi paremaks teha, kes mõtlevad kaasa ning mõistavad head nalja.

KADRI POPILENKOV
PEASPETSIALIST

Kui ühe protsessi juhtimine võib kõlada üksluiselt, siis tervishoiuteenuste loetelu menetluse puhul see kindlasti nii ei ole. Sinu juhitava protsessi ja tiimi töö kannab otseselt Eesti inimeste tervist ja heaolu muutvat eesmärki – protsessi tulemusel saavad rahastatud uued tõenduspõhised raviteenused, mida meie inimesed väga vajavad. Minu puhul on see olnud peamine, mis hoiab seda tööd tehes silmad säramas. Ja selleks, et oma panust inimeste tervisesse veelgi vahetumalt tunda, satud Sa ka ise teenuste hindaja rolli. See vaid rikastab tööpäevi, sest on võimalus võtta endale süvenemise aeg, et kaevuda ühe teenuse tõenduspõhisuse maailma ning detailseid hinnanguid kokku panna. Kui oled nõudlik nii enda kui teiste suhtes, armastad korda ja täpsust, kuid samal ajal oskad hoida sõbralikku ja sooja suhtlusstiili, siis just Sind me oma tiimi ootamegi!

HANNA-LIINA KINGSEP
PEASPETSIALIST

Ma olen üks liikmetest, kes kuulub tervishoiuteenuste loetelu menetluse osateenusesse, mida kutsume Sind koordineerima. Minu jaoks on Tervisekassa kui tööandja olnud väga atraktiivne veel enne, kui siia tööle tulin. Teadsin, et soovin vabadusest ja vastutusest kantud töökultuurist ning ambitsioonikatest eesmärkidest kindlasti osa saada. Nüüdseks olen 10 kuu jooksul võtnud vastu erinevaid väljakutseid, millega koos on käinud nii eduelamused kui ka arendavad õppetunnid. Seetõttu usun, et kuigi meie tiim on väike ja muutuste keskel, siis on meil kindel eesmärk silme ees ja sellel teekonnal oleme üksteisele toeks. Selleks, et saaksime koos panustada uute tervishoiuteenuste kättesaadavaks tegemisse, on Sinu tugevusteks nii analüütiline mõtlemine, mis võimaldab Sul kriitiliselt ja ratsionaalselt kogutud info põhjal arvamust kujundada, kui ka avatus, julgus ja hea suhtlemisoskus, et enda mõtteid ja juhtnööre selgelt ja arusaadavalt edastada. Julgen öelda, et töö käigus arenevad Sinu teadmised ja oskused veelgi. Tiimiga oleme Sulle algusest peale toeks ja hindame võimalust Sinuga koostööd teha.

KATRINA KOHA
JURIST

Tervisekassas kohtuvad omavahel meditsiin, majandus ja õigus. Kui Sa ka mõnest neist enne Tervisekassasse tulekut mitte midagi ei tea, siis pikapeale saad teadma ja see on huvitav. Näha, milline töö ja erinevate teadmiste sünergia on selle taga, et meile oleks kättesaadav nö tasuta arstiabi, on silmi avav. TTL osateenuse juhina aitad Sa järjepidevalt uuendada üht väga olulist hinnakirja ja reeglite kogumikku, millel on mõju kõigile Eesti inimestele. Sinu üheks rolliks on ühendada omavahel sisu ja vorm. Seega võiksid Sa olla hea sõnaseadja, töödes ja tegemistes süsteemne, täpne ning tähelepanelik.

MIKK JÜRISSON
Tervishoiuteenuste loetelu komisjonI ESIMEES

Maailmas töötatakse pidevalt välja uusi ravimeetodeid. See aga ei tähenda, et kõik need kohe kasutusele saaks võtta. Tervishoiuteenuste rahastamisel eeldatakse, et need oleksid efektiivsed, kulutõhusad, ühiskonnale vajalikud, kooskõlas riigi tervishoiupoliitikaga ning vastavuses ravikindlustuse rahaliste vahenditega. Selleks viiakse läbi teenuste tervise- ja majandusmõju põhjalik hindamine. Hindamisel kogutakse ja analüüsitakse tõenduspõhised andmed teenuse rakendamise meditsiiniliste, sotsiaalsete, majanduslike ja eetiliste aspektide kohta. Muuhulgas hinnatakse, kui suur on teenusest tekkiv tervisekasu, milliseid korralduslikke muudatusi tuleks teha, et sekkumine kasutusele võtta ja kui palju selleks ravikindlustuse eelarvest raha kulub. Samuti analüüsitakse, kui palju uus tehnoloogia võrreldes kasutusel olevaga raha säästa võimaldaks, näiteks haiglaravi lühendamise või tüsistuste vähenemise kaudu. Tervisekassal aitab sellist hindamist läbi viia tervishoiuteenuste loetelu komisjon, kuhu kuuluvad erinevate erialade ja valdkondade spetsialistid. Sinu tööks on selle komisjoni töö koordineerimine. Eeldame, et sul on baasteadmised tervishoiusüsteemi toimimisest, meditsiiniline terminoloogia ei ole Sulle võõras, Sa saad hakkama komisjoni töö koordineerimisega ja koosolekute protokollide koostamisega, oled täpne ja pead kinni tähtaegadest. Ootame, et Sa vahendad efektiivselt informatsiooni komisjoni ja Tervisekassa meeskonna vahel. Sa ei pea tingimata olema hea suhtleja, küll aga hea ja tähelepanelik kuulaja. Iga algus on raske, aga Sul on Tervisekassa ja komisjoni poolne tugi ja Sa ei jää oma töös üksi. Pea meeles, et oma tööga aitad Sa kaasa suurema eesmärgi saavutamisele, milleks on tõenduspõhine ja kulutõhus tervishoid, kus saame olemasolevate ressurssidega ravida rohkem ja efektiivsemalt.

TIINA SATS

RAVITEENUSTE OSAKOND | OSAKONNAJUHT

12 aastat tagasi alustasin Tervisekassas tervishoiu spetsialistina ja võin öelda, et ma pole kordagi kogenud üksluiset või igavat päeva. Eesti inimeste tervist ja kogemust suurendavate teenuste ja raviteekondade välja töötamine, nende läbi arutamine erinevate tervisesüsteemi osapoolte ja kolleegidega paneb igat päeva ootama ja põnevusega endalt küsima „huvitav, milline lahendus seekord kõige õigem on“. Minu jaoks on oluline, et meie meeskonna liikmed on julge pealehakkamisega ja lahendustele orienteeritud, kuid seejuures ei jäta märkamata erinevaid riske. Oluline on mõista majaväliste ja -siseste partnerite kaasamise vajalikkust, ilma selleta ei saa tulemus kunagi nii hea kui see võiks olla. Kandideeri meile, kui Sa jagad meie väärtusi ja soovid töötada inimestega, kellel on suur tahe Eesti tervisesüsteemi paremaks teha, kes mõtlevad kaasa ning mõistavad head nalja.

KADRI POPILENKOV 

RAVITEENUSTE OSAKOND | PEASPETSIALIST 

Kui ühe protsessi juhtimine võib kõlada üksluiselt, siis tervishoiuteenuste loetelu menetluse puhul see kindlasti nii ei ole. Sinu juhitava protsessi ja tiimi töö kannab otseselt Eesti inimeste tervist ja heaolu muutvat eesmärki – protsessi tulemusel saavad rahastatud uued tõenduspõhised raviteenused, mida meie inimesed väga vajavad. Minu puhul on see olnud peamine, mis hoiab seda tööd tehes silmad säramas. Ja selleks, et oma panust inimeste tervisesse veelgi vahetumalt tunda, satud Sa ka ise teenuste hindaja rolli. See vaid rikastab tööpäevi, sest on võimalus võtta endale süvenemise aeg, et kaevuda ühe teenuse tõenduspõhisuse maailma ning detailseid hinnanguid kokku panna. Kui oled nõudlik nii enda kui teiste suhtes, armastad korda ja täpsust, kuid samal ajal oskad hoida sõbralikku ja sooja suhtlusstiili, siis just Sind me oma tiimi ootamegi!

 

HANNA-LIINA KINGSEP

RAVITEENUSTE OSAKOND | peaSPETSIALIST 

Ma olen üks liikmetest, kes kuulub tervishoiuteenuste loetelu menetluse osateenusesse, mida kutsume Sind koordineerima. Minu jaoks on Tervisekassa kui tööandja olnud väga atraktiivne veel enne, kui siia tööle tulin. Teadsin, et soovin vabadusest ja vastutusest kantud töökultuurist ning ambitsioonikatest eesmärkidest kindlasti osa saada. Nüüdseks olen 10 kuu jooksul võtnud vastu erinevaid väljakutseid, millega koos on käinud nii eduelamused kui ka arendavad õppetunnid. Seetõttu usun, et kuigi meie tiim on väike ja muutuste keskel, siis on meil kindel eesmärk silme ees ja sellel teekonnal oleme üksteisele toeks. Selleks, et saaksime koos panustada uute tervishoiuteenuste kättesaadavaks tegemisse, on Sinu tugevusteks nii analüütiline mõtlemine, mis võimaldab Sul kriitiliselt ja ratsionaalselt kogutud info põhjal arvamust kujundada, kui ka avatus, julgus ja hea suhtlemisoskus, et enda mõtteid ja juhtnööre selgelt ja arusaadavalt edastada. Julgen öelda, et töö käigus arenevad Sinu teadmised ja oskused veelgi. Tiimiga oleme Sulle algusest peale toeks ja hindame võimalust Sinuga koostööd teha.

 

KATRINA KOHA

ÕIGUS- JA TEABEHALDUSE OSAKOND | JURIST 

Tervisekassas kohtuvad omavahel meditsiin, majandus ja õigus. Kui Sa ka mõnest neist enne Tervisekassasse tulekut mitte midagi ei tea, siis pikapeale saad teadma ja see on huvitav. Näha, milline töö ja erinevate teadmiste sünergia on selle taga, et meile oleks kättesaadav nö tasuta arstiabi, on silmi avav. TTL osateenuse juhina aitad Sa järjepidevalt uuendada üht väga olulist hinnakirja ja reeglite kogumikku, millel on mõju kõigile Eesti inimestele. Sinu üheks rolliks on ühendada omavahel sisu ja vorm. Seega võiksid Sa olla hea sõnaseadja, töödes ja tegemistes süsteemne, täpne ning tähelepanelik.

 

Meie ootused Sinule

 Otsime meiega liituma tervishoiuteenuste loetelu menetluse osateenusjuhti,

  • kel on visiooni, missioonitunnet ja sisemist põlemist vedada eest tervishoiuteenuste loetelu menetlusprotsessi erinevate teenustega koostöös Tervisekassas;  
  • kel on soovi ja motivatsiooni juhtida oma osateenuse tuumikut, kellega koostöös teenust arendada;  
  • kes on hea suhtleja ja samal ajal valmis menetlusdokumente iseseisvalt läbi töötama ning ei karda riigisektori väljakutseid ja iseloomu; 
  • kes tunneb end mugavalt teaduskirjandust läbi töötades ja arvutusi tehes; 
  • kel on kõrgharidus tervishoiuteaduste valdkonnas;
  • kasuks tulevad majandusalased teadmised; 
  • kel on lisaks huvi plaanilise välisravi taotluste menetlemise vastu, kuna kolleegi puhkusel tuleb teda asendada. 

Meie ootused Sinule

Otsime meiega liituma tervishoiuteenuste loetelu menetluse osateenusjuhti

  • kel on visiooni, missioonitunnet ja sisemist põlemist vedada eest tervishoiuteenuste loetelu menetlusprotsessi erinevate teenustega koostöös Tervisekassas;
  • kel on soovi ja motivatsiooni juhtida oma osateenuse tuumikut, kellega koostöös teenust arendada;
  • kes on hea suhtleja ja samal ajal valmis menetlusdokumente iseseisvalt läbi töötama ning ei karda riigisektori väljakutseid ja iseloomu;
  • kes tunneb end mugavalt teaduskirjandust läbi töötades ja arvutusi tehes;
  • kel on kõrgharidus tervishoiuteaduste valdkonnas;
  • kasuks tulevad majandusalased teadmised;
  • kel on lisaks huvi plaanilise välisravi taotluste menetlemise vastu, kuna kolleegi puhkusel tuleb teda asendada.

Sinu igapäevatöö Tervisekassas

Kuna õues on oktoobrikuine sügistorm, otsustad jääda kodukontorisse. Kuna sügis on alati tempokas tööperiood, siis mõtled endamisi – ongi hea, saab sõidu aja kokku hoida ja alustada koheselt päeva. Täna on viimane aeg saata välja tervishoiuteenuste loetelu komisjoni järgmise koosoleku päevakord. Seekordne koosolek on eriti oluline, kuna on viimane koosolek, millal saab arutada neid uusi teenuseid ja teenuste muudatusi, mida soovime Eesti inimestele kättesaadavaks teha alates järgmise aasta jaanuarist. Otsustate komisjoni esimehega teha viimased täpsustused päevakorras ja saadad komisjonile teele.
Vahepeal on uus kolleeg Teamsis kirjutanud ja palunud abi komisjoni materjalide ettevalmistamisel – otsustate teha kiire Teamsi koosoleku ja annad talle ülevaate, mis informatsioon on komisjonile otsuse tegemiseks vajalik – vähem emotsiooni ja rohkem fakte (sh mis artiklid on näidanud teistes riikides sekkumise efektiivsust ja kuidas plaanitakse Eestis sekkumist juhtprojekti kaudu testida).
Õnneks oled päeva teise poolde broneerinud kalendrisse keskendumisaja – kasutad seda aega selleks, et vaadata, mis muudatusi on tervishoiuteenuste loetelu eelnõus ja seletuskirjas tehtud. See, et materjalid jõuaksid korrektsel kujul Tervisekassa nõukogusse, on siiski Sinu vastutus. Suhtled ravimite osakonna kolleegiga, et ta seletuskirja veel mõned täpsustused teeks. Lõpetuseks selgitad seletuskirjas enda menetletud teenuse meditsiinilist efektiivsust ja vaatad üle teenuse hinnaarvutuse. Viskad viimase pilgu homse päeva kalendrisse, võtad mõttes tänase päeva kokku ja mõtled „oli see alles viljakas päev“ ning lähed perega mõnusalt aega veetma.

Koostöö väljaspool Tervisekassat

Töö Tervisekassas tähendab tihedat koostööd majaväliste kui ka -siseste partneritega eesmärgiga vedada eest tervishoiuteenuste loetelu menetlusprotsessi erinevate teenustega koostöös. Tervishoiuteenuste loetelu menetluse osateenusjuhi rollis tehakse koostööd komisjoniga, mille esimees on Mikk Jürisson. Järgnevalt saad lugeda komisjoni esimehe ootusi ja vaadet antud rollile kui Tervisekassa välise koostööpartnerina.

MIKK JÜRISSON

TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU KOMISJON, KOMISJONI ESIMEES
RAHVATERVISHOIU KAASPROFESSOR TARTU ÜLIKOOLIS

Maailmas töötatakse pidevalt välja uusi ravimeetodeid. See aga ei tähenda, et kõik need kohe kasutusele saaks võtta. Tervishoiuteenuste rahastamisel eeldatakse, et need oleksid efektiivsed, kulutõhusad, ühiskonnale vajalikud, kooskõlas riigi tervishoiupoliitikaga ning vastavuses ravikindlustuse rahaliste vahenditega. Selleks viiakse läbi teenuste tervise- ja majandusmõju põhjalik hindamine. Hindamisel kogutakse ja analüüsitakse tõenduspõhised andmed teenuse rakendamise meditsiiniliste, sotsiaalsete, majanduslike ja eetiliste aspektide kohta. Muuhulgas hinnatakse, kui suur on teenusest tekkiv tervisekasu, milliseid korralduslikke muudatusi tuleks teha, et sekkumine kasutusele võtta ja kui palju selleks ravikindlustuse eelarvest raha kulub. Samuti analüüsitakse, kui palju uus tehnoloogia võrreldes kasutusel olevaga raha säästa võimaldaks, näiteks haiglaravi lühendamise või tüsistuste vähenemise kaudu. Tervisekassal aitab sellist hindamist läbi viia tervishoiuteenuste loetelu komisjon, kuhu kuuluvad erinevate erialade ja valdkondade spetsialistid. Sinu tööks on selle komisjoni töö koordineerimine.

Eeldame, et Sul on baasteadmised tervishoiusüsteemi toimimisest, meditsiiniline terminoloogia ei ole Sulle võõras, Sa saad hakkama komisjoni töö koordineerimisega ja koosolekute protokollide koostamisega, oled täpne ja pead kinni tähtaegadest. Ootame, et Sa vahendad efektiivselt informatsiooni komisjoni ja Tervisekassa meeskonna vahel. Sa ei pea tingimata olema hea suhtleja, küll aga hea ja tähelepanelik kuulaja. Iga algus on raske, aga Sul on Tervisekassa ja komisjoni poolne tugi ja Sa ei jää oma töös üksi. Pea meeles, et oma tööga aitad Sa kaasa suurema eesmärgi saavutamisele, milleks on tõenduspõhine ja kulutõhus tervishoid, kus saame olemasolevate ressurssidega ravida rohkem ja efektiivsemalt.

Sinu igapäevatöö Tervisekassas

Kuna õues on oktoobrikuine sügistorm, otsustad jääda kodukontorisse. Kuna sügis on alati tempokas tööperiood, siis mõtled endamisi – ongi hea, saab sõidu aja kokku hoida ja alustada koheselt päeva. Täna on viimane aeg saata välja tervishoiuteenuste loetelu komisjoni järgmise koosoleku päevakord. Seekordne koosolek on eriti oluline, kuna on viimane koosolek, millal saab arutada neid uusi teenuseid ja teenuste muudatusi, mida soovime Eesti inimestele kättesaadavaks teha alates järgmise aasta jaanuarist. Otsustate komisjoni esimehega teha viimased täpsustused päevakorras ja saadad komisjonile teele. Vahepeal on uus kolleeg Teamsis kirjutanud ja palunud abi komisjoni materjalide ettevalmistamisel – otsustate teha kiire Teamsi koosoleku ja annad talle ülevaate, mis informatsioon on komisjonile otsuse tegemiseks vajalik – vähem emotsiooni ja rohkem fakte (sh mis artiklid on näidanud teistes riikides sekkumise efektiivsust ja kuidas plaanitakse Eestis sekkumist juhtprojekti kaudu testida). Õnneks oled päeva teise poolde broneerinud kalendrisse keskendumisaja – kasutad seda aega selleks, et vaadata, mis muudatusi on tervishoiuteenuste loetelu eelnõus ja seletuskirjas tehtud. See, et materjalid jõuaksid korrektsel kujul Tervisekassa nõukogusse, on siiski Sinu vastutus. Suhtled ravimite osakonna kolleegiga, et ta seletuskirja veel mõned täpsustused teeks. Lõpetuseks selgitad seletuskirjas enda menetletud teenuse meditsiinilist efektiivsust ja vaatad üle teenuse hinnaarvutuse. Viskad viimase pilgu homse päeva kalendrisse, võtad mõttes tänase päeva kokku ja mõtled „oli see alles viljakas päev“ ning lähed perega mõnusalt aega veetma.

Meiega liitudes ootab Sind…

… kiirelt arenev ja ambitsioonikas organisatsioon, vabadusest ja vastutusest kantud kultuur ning paindlik motivatsioonipakett. Meie visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab. Meie meeskonnas ootavad Sind oma ala asjatundjad, kes on valmis koos Sinuga Eesti tervishoidu paremaks muutma. Sind ootab ees töö toetavas organisatsioonis, oleme avatud ja hoolime üksteisest ja väärtustame, et meie inimestel oleks aega nii töö kui eraelu oluliste hetkede jaoks. Pakume koha- ja ajapaindlikke töötamise viise, 35 päevast põhipuhkust ja nagu Sinagi, väärtustame sportlikke eluviise ja head huumorit. Toetame Sinu arengut läbi erinevate arendustegevuste, jagame teadmisi ja tunnustame.

 

KANDIDEERI SIIT!

Meiega liitudes ootab Sind…

… kiirelt arenev ja ambitsioonikas organisatsioon, vabadusest ja vastutusest kantud kultuur ning paindlik motivatsioonipakett. Meie visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab. Meie meeskonnas ootavad Sind oma ala asjatundjad, kes on valmis koos Sinuga Eesti tervishoidu paremaks muutma. Sind ootab ees töö toetavas organisatsioonis, oleme avatud ja hoolime üksteisest ja väärtustame, et meie inimestel oleks aega nii töö kui eraelu oluliste hetkede jaoks. Pakume koha- ja ajapaindlikke töötamise viise, 35 päevast põhipuhkust ja nagu Sinagi, väärtustame sportlikke eluviise ja head huumorit. Toetame Sinu arengut läbi erinevate arendustegevuste, jagame teadmisi ja tunnustame.

KANDIDEERI SIIT!

KONTAKT

Sinu küsimustele vastab meelsasti meie värbaja Helen Mikkov, helen.mikkov@tervisekassa.ee.

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 25. veebruariks, kuid kandideeri juba täna, sest soovime alustada kandideerimisprotsessiga varem.

KONTAKT

Sinu küsimustele vastab meelsasti meie värbaja Helen Mikkov, helen.mikkov@tervisekassa.ee.

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 25. veebruariks, kuid kandideeri juba täna, sest soovime alustada kandideerimisprotsessiga varem.

Lastekodu 48
Tallinn, 10113

tervisekassa.ee
karjaar.tervisekassa.ee

helen.mikkov@tervisekassa.ee
+372 5353 7063